ERC Resolution No. 14, Series of 2022
 
Isinusulong ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang mas malinaw na pagkolekta ng mga pass-through na gastos o singil ng Distribution Utilities (DUs) simula 2023 na may pagpapatibay ng Resolution No. 14, Series of 2022, na pinamagatang "A Resolution Adopting the Revised Rules Governing the Automatic Cost Adjustment and True-Up Mechanisms and Corresponding Confirmation Process for Distribution Utilities."
 
Ang "pass-through costs" ay mga halagang kinokolekta ng mga DU para sa mga singil maliban sa Distribution Charge o ang pagbabayad para sa paggamit ng mga pasilidad ng DU. Sa madaling salita, kinokolekta ng mga DU ang mga halagang ito mula sa mga Member-Consumer-Owners at binabayaran ang mga GENCOS (mga tagapagtustos ng kuryente) para sa nabuong enerhiya at ang system operator para sa paggamit ng mga transmission facilities. Kasama sa iba pang mga pass-through na singil ang mga buwis, Feed-in Tariff Allowance (FIT-All), at Universal Charge (UC) na lahat ay nire-remit ng mga DU sa gobyerno. Sa likas na katangian nito, ang prinsipyo ng "pass-through" ay nagdidikta na ang mga DU ay hindi makakakuha o matatalo mula sa mga singil na ito.
 
Ang mga pass-through costs na kokolektahin sa ilalim ng 2022 Revised Rules ay sumasaklaw sa:
a) Generation Charges, o ang pagbabayad para sa supply ng kuryente;
b) Transmission Charges, o ang pagbabayad para sa paggamit ng high voltage transmission grid, at
c) iba pang mga subsidyo at mandatoryong pagbabayad, tulad ng Lifeline at Senior Citizen Subsidies, na ipinag-uutos ng mga batas, System Loss, at Iba pang Pass-through Costs na maaaring maaprubahan ng Komisyon.
 
Nilalayon ng 2022 Revised Rules na i-update ang regulatory framework sa pagbawi ng mga gastos sa pamamagitan ng:
(1) pagtataguyod ng transparency sa pagtatalaga ng detalyadong pagkalkula ng iba't ibang bahagi ng singil sa kuryente;
(2) pagpapatibay ng pananagutan ng mga DU sa pamamagitan ng pagtiyak ng katumpakan at pagkakumpleto ng impormasyong ibinigay sa ERC sa pamamagitan ng mas madalas na pagsusumite ng mga ulat upang mapadali ang pagkumpirma ng ERC ng mga singil sa DU sa mga consumer vis-à-vis sa mga awtorisadong rate ng ERC;
(3) pagtatakda ng limitasyon kung saan, kapag lumampas, mag-uudyok ng pagsasaayos upang iwasto ang sobra o kulang sa pagbawi ng mga pass-through na singil; at
(4) pag-streamline ng proseso at pagbabawas ng regulatory lag para sa mas mahusay na mga pagsusuri sa rate. Ang isang napapanahong proseso ng kumpirmasyon ay nagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagprotekta sa mga mamimili ng kuryente mula sa labis na pagsingil at mga DU mula sa pagbawi.
GOVERNMENT UNIVERSAL CHARGE INCREASES RATES BY Php0.0239/kWh
August 15, 2022
 

In accordance with the ERC Notice of Resolution dated August 4, 2022, on Case No. 20163-191RC filed by petitioner, National Power Corporation, the ERC authorized NPC to recover the shortfall on the UC-ME subsidy amounting to about P2.6 billion, equivalent to Php 0.0239/kWh.

On the other hand, PSALM is directed to disburse the amount to NPC and monitor and report the progress collection and disbursement of the true-up adjustment mechanism.

At our end, all distribution utilities, like ISECO, are directed by ERC to collect from all end users except for the sale for resale, the additional UC amounting to Php0.0239/kWh for the period of 12 months or until such time that the whole amount shall have been collected, whichever comes first.

There are three existing universal charges being collected from the consumers, such as:

1. UC ME - NPC SPUG P0.1783 ( including the new rate of P0.0239)
2. UC - NPC Stranded Debt P0.0428  
3. UC ME - RED CI P0.0017 (Renewable Energy Developer Cash Incentives)
Total
P0.2228  

These universal charges are being collected by all cooperatives nationwide, like ISECO, including private utilities from the consumers and are religiously remitted monthly to the Power Sector and Asset and Liabilities Management, or PSALM. UC-ME funds are used for the electrification of remote areas throughout the Philippines, while UC-STRANDED DEBT usage is to repay unpaid financial obligations of the NPC transferred to and assumed by PSALM. UC ME - RED CI are subsidies given to renewable energy developers to cover the power requirements needed to service missionary areas where they operates.

ISECO does not earn from such universal charge impositions but rather functions as the collector of the government only. The DSM of ISECO has remained unchanged for 11 years now, having implemented the RSEC-WR in in February 2010.

The increase will take effect in the August 2022 billing.